Thiết kế brochue

Để thiết kế brochue được hiệu quả???

Brochure là một cuốn cẩm nang bỏ túi, là một cuốn Catalogue gọn gàng trong đó giới thiệu doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh ... của bạn đến khách hàng một cách thu hút, đa dạng và hiệu quả.

Để thiết kế brochue được hiệu quả???

-   Cần đặt câu thông điệp ở trang bìa đầu tiên

-   Thực hiện quảng bá brochure trong các dịp quảng cáo

-   Chọn hình ảnh biểu đạt được những ý nghĩa cần thiết  

-   Luôn luôn chú thích cho hình ảnh khi thiết kế

-   Bố cục rõ ràng, làm nổi bật được những ý quan trọng  

-  Hãy làm cho brochure bạn đáng được lưu giữ

-   Mang lại sự ấn tượng cho sản phẩm

-  Thông tin liên hệ rõ ràng để mời khách đặt hàng

Gọi Ngay