Đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu, yếu tố NGÂN SÁCH luôn là một thách thức cho các chủ doanh nghiệp.

Và có một sự thật là nhiều DN ban đầu cũng chưa xác định được sản phẩm, dịch vụ nào là lợi thế của mình, và mình sẽ chuyên sâu vào đâu...

Vậy khi nào DN mới bắt đầu triển khai từ xây dựng chiến lược Định Vị Thương Hiệu đến Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu, Website, Marketing online...?

Gọi Ngay