Thiết kế tờ rơi- poster

Thiết kế Poster là một lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật thị giác nên đòi hỏi người thiết kế phải thể hiện được tư duy, ý tưởng sáng tạo của mình thông qua các thủ pháp thể hiện nhưng vẫn đảm bảo các giá trị thông tin và hiệu quả truyền đạt.Thiết kế poster phải xúc tích, đơn giản, dễ ghi nhớ và mang tính đại chúng.

Thiết kế Poster là một lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật thị giác nên đòi hỏi người thiết kế phải thể hiện được tư duy, ý tưởng sáng tạo của mình thông qua các thủ pháp thể hiện nhưng vẫn đảm bảo các giá trị thông tin và hiệu quả truyền đạt.Thiết kế poster phải xúc tích, đơn giản, dễ ghi nhớ và mang tính đại chúng.

Hiện nay, việc quảng cáo trên những poster vẫn thu hút hiệu quả rất cao, nên việc đầu tư, chú trọng vào thiết kế poster là không ngừng ở các doanh nghiệp.

Thông qua diện tích thiết kế phải truyền đạt đến người xem :

- Thông điệp mang ý nghĩa liên quan đến nội dung sản phẩm hay sự kiện.

- Thông điệp đó được truyền đạt thông qua hình ảnh, nội dung câu chữ biên tập, màu sắc hay qua các ý nghĩa ẩn dụ bên trong.

Đăng kí nhận tư vấn

Họ tên(*)
Please let us know your name.

Điện thoại(*)
Please write a subject for your message.

Email(*)
Invalid Input

Nội dung(*)
Invalid Input