Giới thiệu về thiết kế danh thiếp: Danh thiếp sản phẩm phổ thông nhất được hầu hết các doanh nghiệp, cá nhận sửu dụng trong việc trao đổi thông tin về điện thoại, địa chỉ giao dịch cá nhân, doanh nghiệp… do đặc thù có kích thước nhỏ nên người dùng có thẻ để trong ví và rất thuận tiện trong việc lưu giữ.

Gọi Ngay