Thiết kế catalogue

Thiết kế catalogue giới thiệu sản phẩm hiện nay được nhiêu doanh nghiệp chú trọng. Là một sản phẩm quảng cáo tập hợp những chi tiết, thông tin giúp doanh nghiệp hệ thống một cách đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của mình để thuyết phục đối tượng, qua đó tác dụng trực tiếp lên quyết định mua hàng của đối tượng thông qua sự so sánh giữa các chủng loại sản phẩm của chính doanh nghiệp hoặc của các doanh nghiệp  cùng sản xuất mặt hàng đó.

Một thiết kế catalogue hiệu quả thì sẽ như thế nào -   Hiểu khách hàng 
-   Mục đích chính là bán hàng 
-   Sử dụng những đề mục và minh họa mà khách hàng quan tâm 
-   Cũng nên có đề mục những lợi ích trong Catalogue 
-   Khuyến khích họ hành động sau khi xem 
-   Đưa ra lý do để hành động 
-   Dễ dàng liên hệ

Một số mẫu thiết kế catalogue đã thực hiện

catalogue-1-thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-mondialbrand.com

Gọi Ngay