Thiết kế bảng tên nhân viên, có lẽ điều này còn khá mới với mọi người. Tuy nhiên một nhân viên có đeo thẻ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, đặc biệt là những thẻ nhân viên được thiết kế riêng biệt, có dấu ấn của doanh nghiệp trong nhận diện thương hiệu.

Gọi Ngay