Thiết kế Namecard thương hiệu Đỗ Nguyên

logo do nguyen

 

- Khách hàng: Công ty Đỗ Nguyên

- Nội dung thực hiện:

  • Thiết kế Namecard
  • Thiết kế bao thư

Mondial hân hạnh thực hiện thiết kế cho thương hiệu ĐỖ NGUYÊN

Một số hình ảnh NAMECARD của THƯƠNG HIỆU SAO MINH do Giải Pháp Toàn Cầu thực hiện

 

donguyen

Xem 2267 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)