Thiết kế Poster & Brochure thương hiệu Hoàng Nguyên

logohoangnguyen

 

- Khách hàng: Công ty Hoàng Nguyên

- Nội dung thực hiện:

  • Thiết kế Poster
  • Thiết kế Bìa thư
  • Thiết kế Brochure

Mondial hân hạnh thực hiện thiết kế poster, bìa thư và brochure cho thương hiệu Nguyễn Gia Phúc

Một số hình ảnh POSTER, BÌA THƯ & BROCHURE của THƯƠNG HIỆU HOÀNG NGUYÊN do Giải Pháp Toàn Cầu thực hiện:

 

biathu

 

biathuhoangnguyen

 

hoang nguyen

 

hoangnghuyen

 

thietkehoangnguyen

 

thietkeposterhoangnguyen

 

 

Xem 785 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)